Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Ønsker du å bli medlem i Trøndelag HR-forum?

Trøndelag HR-forum er en interesseforening for deg som arbeider med eller er opptatt av å fremme høy kvalitet innen områder som:

  • HR/strategisk kompetansestyring
  • Ledelse
  • Organisasjonsutvikling
  • Gruppe-/teamutvikling
  • Individuell/personlig vekst

Trøndelag HR-forum arrangerer frokostseminarer for å gi deg nødvendig faglig påfyll og inspirasjon innenfor disse områdene. Vi arrangerer også den årlige Høstkonferansen. I 2020 starter vi også å arrangere HR-snakk hvor våre medlemmer kan dele erfaringer rundt utvalgte tema. Trøndelag HR-forum skal være en foretrukken møteplass for nettverksbygging og faglige arrangement med høy kvalitet.

Foreningen har eksistert siden 1969 og har siden den gang satt sitt preg på næringslivet i regionen.

Cicignonprisen

Cicignonprisen deles ut hvert år av Trøndelag HR-forum – tradisjonelt sett under Høstkonferansen.

Cicignonprisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner i Trøndelag som en påskjønnelse for kreativitet, nyskapning eller særskilt innsats innenfor HR- og organisasjonsutvikling, ledelse eller personaladministrasjon.

Tidligere vinnere

2023: Tom Aleksandersen
2018: Arbeidstilsynet
2017: Sticos
2016: Albert Verhagen
2015: Ikke tildelt
2014: Ikke tildelt
2013: Itema
2012: Start NTNU
2011: Gatemagasinet Sorgenfri
2010: Siemens Trondheim

Styret

Trøndelag HR-Forum hadde årsmøte 10. mai og fikk da inn nye styremedlemmer. De nye medlemmene er Kristine Alise Olsen fra Resman, Kristine Reitan Lien fra Norsk Helsenett og Celine Bergum som er masterstudent ved NTNU og styrets studentrepresentant.

Vi ønsker de nye medlemmene velkommen! Samtidig sier vi tusen takk for innsatsen for de avtroppende medlemmene.

Styret består av leder og seks styremedlemmer hvorav én er studentrepresentant. Alle velges for to år foruten studentrepresentanten som velges for ett år.

Styret organiserer foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål.

Rune Lie

Styreleder

Avdelingsleder og Seniorrådgiver i Bjørg Fjell Rekruttering

Les mer

Hanne Håkonsen Stixrud

Styremedlem

Daglig leder, Stixrud Utvikling AS

Pia Helene Almaas

Styremedlem

HR Leder Intakt Bilskade

Les mer

Linn Siri Overaae

Styremedlem

Relasjonsbygger og forretningsutvikler i Miles AS

Les mer

Kristine Alise Olsen

Styremedlem

HR-advisor Resman

Les mer

Kristine Reitan Lien

Styremedlem

Les mer

Morten Djupdal

Styremedlem

Seniorrådgiver i Direktoratet for arbeidstilsynet

Mari Borge

Studentrepresentant

Julie-Marie Leivestad

Studentrepresentant

Les mer