Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Sykenærvær

Samfunnsutviklingen spår ressursknapphet og statistikkene viser dystre tall for fravær og utenforskap. Det kan se dystert ut, men både i og sammen med virksomheter, jobbes det intenst nettopp for å korrigere negative trender, inkludere og forebygge aktivt – ta tak. Så la oss snakke om det vi vil ha mer av.

Informasjon

18. apr 2024

08:00 - 10:00

Pris:

  • Medlem: Gratis
  • Ikke-medlem: 500
  • Student: Gratis
HR-forums frokostmøte gir denne gangen noen innblikk i hvordan det jobbes for å styrke arbeidslivet, hver eneste dag.
  • Tore Stavrum fra NAV Arbeidslivssenteret kommer og gir oss innblikk i fakta og trender knyttet til sykefraværet i regionen.
  • Stian Gullåsseter leder Blåkors. Stian deler erfaringer om å stå i arbeidet med nærvær/fravær. Og hvilke støttespillere og verktøy opplever man å ha som leder.
  • Marie Tronstad fra Friskgården Værnes AS, kommer og deler innsikt i hvordan Friskgården/BHT jobber systematisk for helsefremmende arbeidsplasser.
Velkommen!

Habitat, Olav Tryggvasons gate, Trondheim, Norge