Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Smidig + HR = sant

Informasjon

12. mar 2024

08:00 - 10:00

Takk til alle som deltok!

For de som ønsker å lese mer, her er boktipsene fra Espen:

  • Om mennesker: Lost Connections – Johann Hari (eller Stolen Focus om du mer opptatt av mekanismene bak hvordan vi som menneske påvirkes av digitale flater)
  • Om selvstyrte team og fremtidens org: Reinventing organizations – Frederic Laloux
  • For målstyring: Radical Focus – Christina Wodtke
  • For inspirasjon til gode praksiser produktutvikling: Bedre Produkter – Ida Aalen

Boktips fra Janne:

Om motivasjon – Why motivating people doesn’t work… And what does

Susan Fowler hevder at ledere fremdeles er avhengige av tradisjonelle motivasjonsteknikker (ytre belønninger) fordi de ikke har forstått alternativene deres og ikke vet hvilke ferdigheter som er nødvendige for å anvende den nye vitenskapen om motivasjon. Hennes optimale motivasjonsprosess viser ledere hvordan de kan bevege mennesker vekk fra avhengighet av ytre belønninger og hjelpe dem med å oppdage hvordan jobbene deres kan dekke de dypere psykologiske behovene – for autonomi, tilhørighet og kompetanse – som vitenskapen forteller oss resulterer i meningsfull og bærekraftig motivasjon.

Om gruppepsykologisk trygghet – Fearless organizations 

Suksess krever nye ideer, nye utfordringer og kritisk tenkning, og det mellommenneskelige klimaet i organisasjonen må ikke undertrykke, latterliggjøre eller skremme. Ikke alle ideer er bra, og ja, det finnes dumme spørsmål, men å snakke gjennom ideer og de halvferdige tankene er en viktig del av den kreative prosessen. Folk må få lov til å uttrykke halvferdige tanker, brainstorme med teamet; da neste idé fra sidelinjen kan bli til noe veldig bra!

Denne boken utforsker kulturer med høy psykologisk trygghet, hvor man finner konstant læring og sunn innovasjon, engasjement og åpenhet. Boken utforsker koblingen mellom psykologisk trygghet og høy ytelse, gjennom å skape en kultur der det er “trygt” å uttrykke ideer, stille spørsmål og innrømme feil. 

Om kultur – The culture code: the secrets of highly successful groups

The culture code gir oss casestudier siom viser at det finnes tre sett med ferdigheter for å bygge sterke team. Først må du skape trygghet – skap miljøer der det er ok å gi tilbakemelding uavhengig av status eller rolle. Nummer to; Del sårbarhet – han beskriver hvordan situasjoner med gjensidig risiko driver tillit og samarbeid. Det tredje, etablere formål – ved å skape en felles kultur som tydelig definerer gruppens formål, mål og hvordan de gjør ting.


Om seminaret:

Begrepet smidig har blitt et buzzord de siste årene som brukes i mange sammenhenger og tolkes veldig ulikt av organisasjoner og enkeltmennesker. Smidig handler først og fremst om et tankesett, som først ble brukt i softwareutvikling. Dette tankesettet har nå begynt å spre seg utover andre fagfelt, inkludert HR-profesjonen.

Espen Sjøvoll har i mange år jobbet som smidig coach og har et bankende hjerte for smidig. Janne Langø jobber i Norsk helsenett, hvor smidig ikke bare er noe de snakker om, men faktisk gjør. I dette frokostmøtet så vil Espen og Janne dele hvor smidig kommer fra, hva smidig er, og hvordan det kan se ut når man bruker prinsippene for smidig i sitt arbeid innenfor HR-arbeidet

Velkommen!

Kontaktperson

Linn Siri Overaae
90093292
[email protected]