Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

HR-snakk mellom HR-folk og HR-studenter

Trøndelag HR - Forum ønsker å skape en møteplass for aktører og ansatte i HR - bransjen og HR -studentene i Trondheim. Vil du være med å bidra til å knytte sterkere bånde mellom næringslivet og framtidas HR - folk? Velkommen til digitalt møte på Zoom den 18. februar.

Informasjon

18. feb 2021

15:00

Digitalt på Zoom Se kart

Trøndelag HR-Forum har siden 1969 vært en møteplass og arena for erfaringsutveksling for de som arbeider med og brenner for HR-faget. Den lokale forankringen har vært verdifull for bransjen og næringslivet i regionen.

Som Norges største studentby har også regionen vår en enorm ressurs i form av et yrende studentmiljø innenfor HR- og organisasjonspsykologifaget. HR-faget er i kontinuerlig utvikling og studentene besitter fersk teori og kompetanse innenfor feltet vårt. I en travel arbeidshverdag opplever mange at teoretisk påfyll blir nedprioritert, men medlemmene våre innehar verdifulle erfaringer fra flere år i bransjen og en forståelse for den praktiske anvendelsen av HR som studentene ofte savner.

Trøndelag HR-Forum ønsker derfor å skape en møteplass for aktører og ansatte i bransjen og HR-studentene i Trondheim. Vi vil bidra til å knytte sterkere bånd mellom næringslivet og framtidens HR-folk, og skape muligheter for begge parter gjennom en felles arena. Den 18. Februar kl. 15:00 inviterer vi derfor til mini-foredrag og innlegg fra erfarne HR-ansatte, etterfulgt av muligheter for spørsmål og erfaringsutveksling mellom engasjerte studenter og ansatte i bransjen.

Arrangementet gjennomføres digitalt med bistand fra studenter på masterprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU og representanter fra bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse ved BI.

Kontaktperson

Mona Aagaard
48298765