Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven og Aktivitet- og redegjørelsesplikten er to relativt nye rapporteringskrav, som begge har at anker innen bærekraft. Bli med og lær mer om rapporteringskravene, hvem de gjelder for samt diskusjon med forelesere og deltakere.

Informasjon

31. jan 2023

08:30 - 10:00

Olav Trygvasons gate 40, 3 etg Se kart

Presentasjon fra seminaret henter du her: Åpenhetsloven

—————————————————————

Alle arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Uavhengig av størrelse. Dette ble styrket i bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet fra 1. januar 2020. Disse endringene gjelder alle virksomheter i Norge.

Ingrid Petterson – Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i praksis

Dette ser vi nærmere på:

  • ARP – hva er det?
  • Hvordan kan ARP-arbeidet inngå i eksisterende HR og HMS-arbeid
  • ARP, en del av bærekraftsarbeidet
  • Hvordan gjør de andre det?
  • Praktiske råd

Mats Lorentsen – Hvordan følge åpenhetsloven og samtidig styrke konkurranseevnen?

“Nærmere 10.000 bedrifter i Norge er omfattet av åpenhetsloven fra 1. juli 2022 med rapporteringsplikt senest 30. juni 2023 for kalenderåret 2022, og 21 dagers rapporteringsplikt om noen krever innsyn i hvordan din bedrift sikrer menneskerettigheter i verdikjeden.

Dette ser vi nærmere på:

  • Hva er åpenhetsloven og for hvem gjelder den
  • Du er berørt, hva må du gjøre nå?
  • Konkrete steg for å etterleve loven
  • Hvordan bruke åpenhetsloven til å styrke konkurranseevnen?”

 

Info om Ingrid

Senior HR Rådgiver, Azets

Ingrid har sin fagkrets fra psykologi og helsevitenskap og har erfaring fra både privat og offentlig sektor, nå sist i Coperio Bedriftshelse. Hun har hele tiden jobbet med HR, og har sin styrke innen systematisk HMS, sykefravær, organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø. Ingrid startet sommeren 2020 som Seniorrådgiver i HR Advisory hvor hun jobber med å levere raskere merverdi til våre kunder gjennom innovativ HR og HMS.

Info om Mats:

Leder for forretningsutvikling og bærekraft i Azets

Mats har solid erfaring som bedriftsrådgiver, prosjektøkonom og endringsleder, med spesialområder som finansiell- og prosjektkontroll, risikostyring og internkontroll, strategi og utviklingsprosesser, digitalisering og forbedringsarbeid.