Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområdeSkip to content

Ønsker du å bli medlem i Trøndelag HR-forum?

Trøndelag HR-forum er en interesseforening for deg som arbeider med – eller er opptatt av å fremme høy kvalitet innen områder som:

  • HR / Strategisk kompetansestyring
  • Ledelse
  • Organisasjonsutvikling
  • Gruppe/teamutvikling
  • Individuell/personlig vekst

Trøndelag HR-forum arrangerer frokostseminarer for å gi deg nødvendig faglig påfyll og inspirasjon innenfor disse områdene. Vi arrangerer også den årlige Høstkonferansen. Trøndelag HR-forum skal være en foretrukken møteplass for nettverksbygging og faglige arrangement med høy kvalitet.

Foreningen har eksistert siden 1969 og har siden den gang satt sitt preg på næringslivet i regionen.

Cicignonprisen

Cicignonprisen deles ut hvert år av Trøndelag HR-forum – tradisjonelt sett under Høstkonferansen.

Cicignonprisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner i Trøndelag som en påskjønnelse for kreativitet, nyskapning eller særskilt innsats innenfor personal- og organisasjonsutvikling, ledelse eller personaladministrasjon.

Tidligere vinnere

2018: Arbeidstilsynet
2017: Sticos
2016: Albert Verhagen
2015: Ikke tildelt
2014: Ikke tildelt
2013: Itema
2012: Start NTNU
2011: Gatemagasinet Sorgenfri
2010: Siemens Trondheim

Styre

Styret består av leder, fem styremedlemmer hvorav én er studentrepresentant, samt to varamedlemmer. Styret organiserer foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål.

Maria Løberg

Styreleder

HR-rådgiver, Sparebank1 SMN

Heidi Rønning

Styremedlem

HR Vikar AS

Heidi Aakre Faradonbeh

Styremedlem

HR Partner, Sparebanken 1 SMN

Yvonne Porsche

Styremedlem, studentrepresentant

Organisasjonspsykologi, NTNU

Renee Davadi

Styremedlem, vara

Maria Eggen

Styremedlem

Tove Iren Juul

Styremedlem, vara