Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

Årsmøte Trøndelag HR- forum

Vi inviterer våre medlemmer til digitalt årsmøte torsdag 22. april

Informasjon

22. apr 2021

19:00 - 20:30

 

Vi innkaller til årsmøte for Trøndelag HR-forum torsdag 22. april
Møtet blir digitalt, med oppstart kl 1900, planlagt avsluttet innen kl 2030
Link til møtet blir sendt sammen med saksliste 15.april

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling
2. Styrets årsberetning med regnskap
3. Regnskap 2020 og Budsjett for 2021
4. Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år
5. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer, samt valg av valgkomité
6. Eventuelt / innkomne saker

Mvh
Styret i Trøndelag HR – forum
som samtidig vil ønske alle medlemmer en riktig god påske!